جستجو

Displaying 1 - 25 of 45

عنوان تبلیغمتن تبلیغنامتخصصنام خانوادگینام موسسه:شماره نظام پزشکینام موسسه:تصویر تبلیغ
موسسه تستی 2موسسه تستی 2
درج ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداریدرج ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
نام و نام خانوادگی پزشکمتخصص زنان و زایمان2323233

تست سایر موارد

نام و نام خانوادگی پزشک 1کارشناس مامائی2323239
موسسه تستیموسسه تستی
تست پزشک ردیکارشناس مامائی8795
333کارشناس مامائی444

سایر

صادق تستیکارشناس مامائی12345
kkkk

hhhh

تصویر تبلیغ
ایمپلنت تخصصی

دندان‌ها یکی از با ارزش‌ترین اعضای بدن هستند که بدون آنها ممکن است برای شما مشکلات زیادی ایجاد شود. مانند سایر نواحی بدن، دهان نیز حاوی باکتری‌هایی است که عمدتا بی‌ضرر هستند. اما یادتان نرود که دهان نقطه ورود هوا و غذا به دستگاه‌ گوارش و دستگاه تنفسی است و برخی از این باکتری‌ها می‌توانند باعث بیماری شوند.

معمولا داشتن یک سیستم دفاعی طبیعی و قوی در بدن در کنار رعایت بهداشت دهان و دندان می‌تواند میزان و نوع این باکتری‌ها را کنترل کند. با این وجود، بدون رعایت بهداشت دهان و دندان، باکتری‌ها می‌توانند به سطحی برسند که ممکن است منجر به عفونت‌های دهان مانند پوسیدگی دندان و بیماری لثه شوند.

همچنین برخی از داروهای خاص مانند داروهای ضد احتقان، آنتی‌هیستامین‌ها، مسکن‌ها، دیورتیک‌ها و داروهای ضدافسردگی می‌توانند جریان بزاق را کاهش دهند. بزاق غذا را برای هضم آماده کرده و اسیدهای تولید شده توسط باکتری‌ها را در دهان خنثی می‌کند. بنابراین از تکثیر باکتری‌ها جلوگیری کرده و می‌تواند متضمن سلامت کلی بدن‌تان باشد.

مطالعات نشان داده‌اند که باکتری‌های موجود در دهان و التهاب مرتبط با شکل شدید بیماری لثه (پریودنتیت) ممکن است در ایجاد برخی از بیماری‌ها نقش داشته باشد و برخی از بیماری‌ها مانند دیابت و HIV یا همان ایدز می‌توانند مقاومت بدن در برابر عفونت را پایین بیاورند و مشکلات بهداشتی دهان را شدیدتر کنند. با این وجود وضعیت دهان و کیفیت دندان‌های ما نقش مهمی در سلامت کلی بدن دارند. اگر دندان‌های سالمی داشته باشید؛ می‌توانید حتی به سیستم گوارشی خود نیز کمک کنید. بنابراین جایگزینی دندان‌های افتاده به روشی به نام ایمپلنت می‌تواند فواید زیادی برای شما داشته باشد.

رضا19رضوی76984532تصویر تبلیغ
صادق12صحت12345315.tif
234

234

23423483.tif
بابا

بابا

محمد12شاهرخی8765432تصویر تبلیغ
eewrwer1سیلیلیب34535
علی lllll2محمدی23234
تست

تست

من2شما23
تست تبلیغ

تست
تست

صادق2مرادی12121
1212435

32323dsfsdfsfsdfsdیسسیبسیبسی

ققققق345345آسیب‌شناسی‏یییی3232
تست

تستی

تست جدیدآسیب‌شناسی‏تستی12345
تتتتت

ددددد

sdf

sdfsdf

1111

1212

سیبسیبسیب

سیبسیبسیبسی
سیبسی
سی
ب

تبلیغ تستی

تست تست
تست

88888

تتتتتت

محمدآسیب‌شناسی‏حمیدی323
عنوان تبلیغمتن تبلیغنامتخصصنام خانوادگینام موسسه:شماره نظام پزشکینام موسسه:تصویر تبلیغ